top of page
syedinenie2.jpg

СЪЕДИНЕНИЕ  ///  CONNECTION

Проектът цели да експериментира с художествени материали през призмата на социалната ангажираност, като осъществява разширяване, смесване на публики, развитие на въображението и свободно изразяване в среда.

"В проекта си поставям сложната задача да осмисля присъствието си, в качеството си на артист, в района на квартала, в който живея и творя през последните няколко години. Реших това да се случи чрез редица художествени актове – като рисуване на живо "на площада", работилница за деца в съседното ми училище, непринудена среща с работници на улицата.

Проектът “Съединение” се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура, програма "Творчески стипендии" 22 и в сътрудничество със СО район Витоша.

The project aims to experiment with artistic materials through the prism of social engagement, expansion, mixing of audiences, development of imagination and free expression in medium.


​ The "Connection" project is made with the financial support of the National Culture Fund, the program "Creative Scholarships" 22 and in cooperation with the "Vitosha" Regional Council.

bottom of page